3D Metal Printer

Машината OPM250L на Sodick – съчетание на 3D принтeр и CNC фреза

Една от най-новите разработки на водещия японски производител на ерозийни машини Sodick е 3D принтер за метални елементи OPM250L. Обединявайки в едно метално лазерно синтероване и високоскоростно фрезоване, OPM250L дава възможност да се изработват метални елементи и детайли с много високо качество по отношение на точност и гладкост на повърхнините.

Новата разработка е израз на усилията на Sodick да създава машини, съответстващи на философията на Industry 4.0 по отношение на функционалност, прецизност и свързаност.

Съчетавайки два процеса – фрезовата функционалност с лазерното синтероване, OPM250L е много подходящо решение при проектирането и производството на метални шприц форми за пластмасови отливки. Лазерното синтероване позволява да се създадат охладителни канали с оптимална форма и геометрия, което е трудно постижимо с конвенционалните методи за производство, а финишната обработка се извършва посредством високоскоростно фрезоване.

Процесът започва с няколкократно равномерно нанасяне на метален прах, който се разтопява и втвърдява с помощта на лазерен лъч. Така получената повърхност се обработва посредством високоскоростно фрезоване, с което се постига висока точност, прецизност и завършеност, непостижими при използването само на лазер. След това процесът се повтаря от начало до получаване на желаната форма.

Точността, която се постига при производството на метални форми за шприцоване на пластмаси с OPM250L е ± 1/100 mm, а благодарение на прецизната изработка, получените елементи си пасват много добре.

Възможността за създаване на оптимално проектирани охладителни канали обуславя и две основни предимства на OPM250L. Едното е, че подобрените структура и функционалност на охладителните канали спомагат да се избегне повишаване на температурата в определени области, а това води до по-кратък производствен цикъл. Второто предимство е свързано с намалената необходимост от поддръжка, което допринася за повишаване на общата производителност.

Вашият коментар