PINNACLE_products

PINNACLE – Тайван, производител на 3 и 5-осни вертикални и хоризонтални обработващи и стругови центри.

  1. Pinacle – http://www.pinnacle-mc.com/en/