Защо машините на SODICK работят до 50 % по-бързо от тези на конкурентните фирми ?!

Защо машините на SODICK работят до 50 % по-бързо от тези на конкурентните фирми ?!

Електро-ерозийния процес е високо-ефективен, но и едновременно с това много нестабилен по отношение на много критерии от които е пряко зависим.

При електро-ерозиране (както при нишкова така и при обемна ерозия) се отделят множество газове и ненужен вече материал, част от който е във вид на частици които са изолация.

Това съпътства непрекъснато целия процес и създава предпоставка за нестабилна работа и т.н. празни ходове поради предпоставка за допълнително късо съединение.

Машините реагират различно защото ситуациите винаги са различни. Това пречи на основния показател – Междуелектродния, искров промеждутък (GAP).

Има ли наличие на оптимален GAP – има максимална производителност. Какво прави Sodick за целта – въвежда революционна технология като управлява ерозийните си машини чрез линейни мотори.

Добрите резултати се дължат не само на линейните мотори, те сами по себе си не са достатъчни без патентованите, иновативни контролери на Sodick.

Благодарение на това процеса на ерозиране е оптимален и с еднаква скорост от самото начало до края на технологичната операция. Линейното задвижване е не само най-краткия път на преобразуване на енергията в движение, но и най-надежното.

При линейните мотори имаме :

– Гарантирана, висока надежност.
– Висока производителност.
– Уникална точност на позициониране по всяка ос.
– Уникална гладкост на повърхнината при обработка с този вид двигател благодарение на минимум вибрации и шум.
– Висока скорост на всяка ос.
– Високо ускорение на всяка ос.
– Липса на т.н. „мъртъв ход „ или „камшично движение“.  /При машините на Sodick движението на работните маси е дирекно – линейно. При конвенционалните ерозийни машини движението е от кръгово в линейно. В следствие на това имаме: При движение чрез сачмено-винтови двойки увеличаващият се с времето неравномерен луфт при самите СВД-та в различните зони по дължина на винта и опорните лагери разположени в двата му края, луфтове при съединителите между винт и електромотор са неизбежен факт./

– Наличие на малък брой елементи, максимална опростеност – само една движеща се част, директен превод: линеен мотор, линейни направляващи, работна маса.
– Поддръжка : безаварийна, свободна поддръжка.
– Очаквана продължителност на експлоатация: на практика – неограничена.

Вашият коментар